gelieve In het lotnummer (numéro de lot)  het lotnummer die in de verkoopovereenkomst staat te vermelden